قانون مور، چگونه دنیای اطرافمان با این سرعت متحول شد

قانون مور، چگونه دنیای اطرافمان با این سرعت متحول شد

تاثیر تکنولوژی الکترونیک نیمه هادی بر ابعاد مختلف زندگی همه ی ما انسان ها به گونه ای عمیق و فراگیر بوده که در اطرافمان  به سادگی آن را می بینیم. کاربران تجهیزات الکترونیکی  هم از تولید کننده ها انتظار دارند تجهیزاتی با قابلیت بیشتر و ارزان تر تولید کنند. ولی سوال اینجاست که چگونه تکنولوژی ساخت مدارهای مجتمع با گذشت زمان با این شدت پیشرفت می کند؟ بیشتر بخوانید