طراحی و شبیه سازی یک میکسر تک تعادلی

طراحی و شبیه سازی یک میکسر تک تعادلی

در این پست به طراحی و شبیه سازی میکسر تک تعادلی می پردازیم. ابتدا توضیحاتی در مورد عملکرد میکسر و کاربرد های آن آورده می شود و پس از تحلیل مدار میکسر تک تعادلی، مشخصه های میکسر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه مدار میکسر تک تعادلی در نرم افزار ADS پیاده سازی شده و با ابزار های شبیه سازی عملکرد آن را تحلیل می کنیم. بیشتر بخوانید